MTarieven

Tarieven van Fysiotherapie de Klerk in Utrecht

Onderstaande tarieven voor behandelingen gelden voor fysiotherapiebehandelingen die niet in het verzekeringspakket zijn opgenomen.

In veel gevallen wordt fysiotherapie vergoed door de verzekeraar, maar dit verschilt per persoon en per soort verzekering. Informeer in ieder geval bij de zorgverzekeraar of je budget hebt voor fysiotherapie, en hoe hoog dat budget is.
Klik op onderstaande link voor meer informatie.
https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie

 

Screening € 20,00

Zitting fysiotherapie in praktijk

Manuele therapie

€ 35,00

€ 43,00

Onderzoek na verwijzing € 50,00
Onderzoek na screening
(zonder verwijzing)
€50,00
Screening en Intake en onderzoek fysiotherapie € 50,00
Telefonisch consult € 17,50
Sportmassage: te reserveren per 15 minuten € 17,50